Showing all 9 results

Gáy nhựa uốn chữ còn gọi là gáy nhựa bọc nhôm hay chân chữ nhựa. Được sử dụng nhiều làm chữ nổi quảng cáo. Gáy nhựa bọc nhôm vàng gương, gáy nhựa bọc nhôm bạc gương,chân chữ nhựa màu đỏ, xanh lam, xanh lá, vàng…