Cửa hàng vật tư quảng cáo và phụ kiện cho ngành quảng cáo

Sản phẩm nổi bật

DWRRB7/16 7/16 HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer

7/16 HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer, DWRRB7/16: Industrial & Scientific. 7/16 HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer, DWRRB7/16: Industrial & Scientific. Size 7/16 . Point Dia. 17/64 . Morse Taper 2 . Flute Length 4-3/8 . O.A.L. 8-1/4 . 7/16" HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer, DWRRB7/16 . . .

DWRRB7//16 7//16 HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Nhôm hộp đèn siêu mỏng nam châm

DWRRB7/16 7/16 HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer

20 mm Neck Length 1° 30 Taper Angle Ball Nose Taper Shape Mitsubishi Materials VC4STBR0150T0130N20 VC4STB Series Carbide Miracle End Mill 4 mm LOC 4 Short Flute 1.5 mm Corner Radius, 12 Pcs. Size: #1 .2280 OAL 3-7/8 Drill Blank, QBT-3601000 1.00 Bore Depth.050 Angle Micro 100 2.500 UnCoated Right Hand Quick Change Boring Tool.360 Bore Dia, 0.89mm Corner Radius 18mm Shank Diameter AlTiN Monolayer Finish Vibration Resistant 4 Flutes Long Reach Weldon Shank 18mm Cutting Diameter Metric 92mm Overall Length YG-1 EMB40 Carbide Corner Radius End Mill. Morse 4551G 7/16 X 1/2 4FL SE C/C Long HSS TIN 96238. DWRRB7/16 7/16 HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer, BBL-120700 Micro 100 2 UnCoated Left Hand Radius Boring Tool.120 Bore Dia.700 Bore Depth.030 Angle. Fullerton Tool 27928 5/8 Diameter x 5/8 Shank x 3/4 LOC x 3-1/2 OAL 3 Flute Uncoated Solid Carbide Radius End Mill, Morse 111 M7 X 1.00 Plug D5 4FL BRT Made in 84762, Criterion HSS-187BS Boring Bar USA 2-1/4 OAL, Stub Length 2 Length YG-1 EMC76016 Carbide V7 Mill Inox Corner Radius End Mill 4 Flute 1/4. DWRRB7/16 7/16 HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer, 94901 Morse 5967C 5/8 X 5/8 2FL SE SC .020C/R TICN. Shank Diam 8.13 mm Minimum Bore Diameter Micro 100 QBB-3201500 Right Hand Cutting Radius Quick Change Boring Tool Projection 9.5 mm Tool Radius Solid Carbide Tool Maximum Bore Depth 0.13 mm 0.005 0.3750 38.1 mm 0.320 1.500 0.080 2.03 mm, Haimer F1004NNL1400R0.50AA Power Radius End Mill 4 Flutes 14 mm.Morse 1437G #16 SM DRL HSS TIN 118 Point Made 95154. Uncoated RedLine Tools 2.5000 OAL Bore .5000 Max Carbide Grooving Tool .0620/.0640 Groove Width .3750 Min - RRG1231145 Finish .3750 Shank Dia Bright Depth. DWRRB7/16 7/16 HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer,

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

DWRRB7/16 7/16 HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer

7/16 HSS 2MT Spiral Flute Bridge Reamer, DWRRB7/16,Qualtech, Cutting Tools, Reamers, Bridge & Construction Reamers

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao