Showing all 3 results

Nhôm hộp đèn nhét cạnh được dùng để làm hộp đèn siêu mỏng nhét cạnh.

 

Được xếp hạng 5.00 5 sao