Showing all 2 results

Nhôm hộp đèn eefl là nhôm hộp đèn không viền được sử dụng làm hộp đèn siêu mỏng không viền. Nhôm hộp đèn không viền có hai loại là nhôm hộp đèn không viền nhét cạnh và nhôm hộp đèn không viền bật nắp.