Showing all 4 results

Nhôm hộp đèn bật nắp được dùng để làm hộp đèn siêu mỏng bật nắp. Nhôm hộp đèn bật nắp có 2 loại là bật nắp có viền và không viền.