Showing all 10 results

Nhôm hộp đèn hay còn gọi là khung nhôm định hình hay nhôm quảng cáo. Nhôm hộp đèn được dùng làm hộp đèn siêu mỏng.Các loại nhôm hộp đèn: nhét cạnh, bật nắp, không viền(eefl), siêu mỏng.

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Loading...