Cửa hàng vật tư quảng cáo và phụ kiện cho ngành quảng cáo

Sản phẩm nổi bật

93340 Morse 1355G 7/32IN PAR/JL DRL HSS TIN 135

Morse 1355G 7/32IN PAR/JL DRL HSS TIN 135' (93340): Industrial & Scientific. Morse 1355G 7/32IN PAR/JL DRL HSS TIN 135' (93340): Industrial & Scientific. MORSE 1355G 7/32IN PAR/JL DRL HSS TIN 135' (93340) . . .

93340 Morse 1355G 7//32IN PAR//JL DRL HSS TIN 135
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Nhôm hộp đèn siêu mỏng nam châm

93340 Morse 1355G 7/32IN PAR/JL DRL HSS TIN 135

Slater Tools 1463-932 External Hexagon Rotary Broach 1.25 Length 24.00 mm 2.3125 Mounting Diameter 0.932 Across Flat. Driver Studs 2 Pcs. Metric M16 x 2 Thread x 95mm OAL, Sandvik Coromant Solid Carbide Indexable Milling Tool 4 Flutes. SHARS 1-1/2 RH MCLN Indexable Boring Bar for CNMG Inserts 404-1952 R, 93340 Morse 1355G 7/32IN PAR/JL DRL HSS TIN 135. PENTA 24N100J006 IC807G. Grade IC908 Carbide Iscar 5902299 16ER 8 API RD Laydown Threading Insert TiAlN Coated Right Cut External 3/8 Inscribed Circle 8 TPI API Round, Pack of 2 pcs Hard Materials Diamond Products 83034 BH1125 1-1/8in Heavy Duty Bit. SHINA 10 x 1.5mm NEW Carbide PCB rotary tool Jewelry CNC Drill Bits Router. 93340 Morse 1355G 7/32IN PAR/JL DRL HSS TIN 135, 94979 Morse 5968G 3/8 X 3/8 4FL SE SC .020C/R TIN, 91508 Morse 1360G HPC #43 WL PAR/SM DRL COB TIN 130. 26.0 mm Silver & Deming Drill 1/2 Shank USA, 49731 Chicago-Latrobe Taper Length Drill 31/64 Black Oxide HSS.93340 Morse 1355G 7/32IN PAR/JL DRL HSS TIN 135. ZicHEXING 20 Pcs 0.3mm-1.6mm Mini HSS Metalworking Power Tool Professsional High Speed Steel Twist Drill Bit Set with Case, Pack of 1 YG-1 DH464 Carbide Dream Long Length Drill Bit 5/16 Diameter x 4-41/64 Length 140 Degree TiAlN Finish Straight Shank Slow Spiral.

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

93340 Morse 1355G 7/32IN PAR/JL DRL HSS TIN 135

Morse Cutting Tools,Morse 1355G 7/32IN PAR/JL DRL HSS TIN 135' (93340), Cutting Tools, Industrial Drill Bits, Metalworking & Multipurpose Drill Bits, Hole Enlarging Drill Bits

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao