Cửa hàng vật tư quảng cáo và phụ kiện cho ngành quảng cáo

Sản phẩm nổi bật

DWDMM4.80 Drill America 4.80MM HS Drill

Drill America 4.80MM HS Drill (DWDMM4.80): Industrial & Scientific. Drill America 4.80MM HS Drill (DWDMM4.80): Industrial & Scientific. DRILL AMERICA 4.80MM HS DRILL (DWDMM4.80) . . .

DWDMM4.80 Drill America 4.80MM HS Drill
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Nhôm hộp đèn siêu mỏng nam châm

DWDMM4.80 Drill America 4.80MM HS Drill

Sandvik Coromant DTFNL 16 4D Facing Left Hand Square Shank Radially Turning Insert Holder 1 Width x 1 Height Shank TNMG 432 Insert Size Turning toward center Steel Rigid Clamp External 6 Length x 1.25 Width. 5 mm Hole Depth 9.4 mm Cutting Dia Mitsubishi Materials MVS0940X05S100 MVS Series Solid Carbide Drill 1.7 mm Point Length Internal Coolant 10 mm Shank Dia.. Pack of 10 Ultra Fine Finish Gmauvais 6120 Series Solid Carbide 4-5XD Depth of Cut Drill Bit 120 Degrees Point 1.17mm Size Round Shank Spiral Flute, DWDMM4.80 Drill America 4.80MM HS Drill, Hayden Twist Drill 41/64 Hs Taper Length Drill. 10 mm Cutting Diameter 2 mm Radius WIDIA Hanita 571810034MT VariMill II Long 5W1S HP End Mill RH Cut AlTiN Coating Straight Shank Carbide 5-Flute. Trend UC041AX1/4TC Dovetail Bit Angle, DWDMM4.80 Drill America 4.80MM HS Drill, Bright Finish Plug Style High-Speed Steel M4.5 x 0.75 Size D4 Pitch Diameter Limit 2 Flutes Morse Cutting Tools 38505 Metric Spiral Point Plug Taps, Left Hand Cut Sandvik Coromant QD-RL1G33-21D Steel Corocut QD Blade for Parting No Coolant 90 Deg Cutting Edge Angle Steel Coating Left Hand Cut 0 Cutting Angle Flute.PowerCoil 3524-14.00X1.0DP M14 x 1.0 x 1.0D Wire Thread Inserts 5 Pack. DWDMM4.80 Drill America 4.80MM HS Drill, 54832 Morse 5375 2.50MM SM DRL SC BRT 135 DEG PNT 15.

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

DWDMM4.80 Drill America 4.80MM HS Drill

80MM HS Drill (DWDMM4,80),Drill America,Drill America 4, Cutting Tools, Industrial Drill Bits, Metalworking & Multipurpose Drill Bits, Hole Enlarging Drill Bits

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao